Wat is de betekenis van Betekenen?

2019
2023-02-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

betekenen

betekenen - Werkwoord 1. (ov) ergens voor staan, als inhoud hebben Het fluitsignaal betekent dat het spel kan beginnen. 2. (ov) ergens toe doen, een waarde hebben Het kaartje, om me op te vrolijken, betekende veel voor mij. Woordherkomst...

Lees verder
2018
2023-02-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

betekenen

betekenen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-te-ke-nen 1. zeggen wat de bedoeling is ♢ wat betekent dat woord? 1. jouw hulp betekent veel voor me [is erg belangrijk voor me] Regelm...

Lees verder
2013
2023-02-02
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Betekenen

Betekenen in juridische zin houdt in dat de deurwaarder de dagvaarding uitreikt aan de gedaagde partij in een geschil. Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, dan komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te be...

Lees verder
1973
2023-02-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Betekenen

(betekende, heeft betekend) 1. de aanduiding in een woord zijn voor, noemen: papa betekent vader; dit woord betekent oorspronkelijk iets anders; oneig.: hij weet niet wat ziek-zijn betekent, hij is nog nooit ziek geweest 2. te kennen geven, aanduiden, willen zeggen: wat betekent dit?; wat heeft dat te ?, afkeurende vraag waarmee men van iets reke...

Lees verder
1952
2023-02-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Betekenen

v., bitsjutte, bitekenje, ynhawwe, ynhâlde; niets tehebben, neat om ’e hakken hawwe, gjin skyl om ’t liif hawwe, gjin fel om ’t gat hawwe; niet veel tehebben, net folie sizze gjin mark, merk slaen; dat betekent wat dat wit, seit, weacht hwat, dat hâldt hwat yn...

Lees verder
1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Betekenen

(betekende, heeft betekend), 1. (vrijwel veroud.) met een woord aanduiden: de door het woord „tafel” betekende zaak; 2. de aanduiding in een woord zijn voor, noemen: papa betekent vader ; dit woord betekent oorspronkelijk iets anders; — oneig.: hij weet niet, wat ziek zijn betekent, hij is nog nooit ziek gewe...

Lees verder
1947
2023-02-02
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Betekenen

is de ambtelijke bekendmaking door een deurwaarder aan iemand, die van een stuk kennis moet dragen, van dit stuk met uitreiking van een afschrift er van; hiervan wordt dan door de deurwaarder een ambtelijk verslag, deurwaardersexploit genaamd, opgemaakt, waarvan eveneens een afschrift wordt verstrekt. Betekening van processuele stukken is soms verp...

Lees verder
1937
2023-02-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

betekenen

betekende, h. betekend (1 datgene aanduiden, wat het voorwerp noemt; 2 de waarde hebben van wat het voorwerp of de bepaling aanduidt, daarmee gelijkstaan; 3 rechtst. door middel van een deurwaardersexploot [inz. aan de tegenpartij] stukken doen toekomen): 1. lion betekent leeuw; 2. de handel betekent niet veel, is van weinig belang; iem., die iets...

Lees verder
1930
2023-02-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

betekenen

(bə’te:kənən) (betekende, heeft betekend) 1. een begrip (door een teken) aanduiden : wat betekent dat woord? Syn. →: aanduiden. 2. door tekens te kennen geven ; wat betekent al die drukte? Syn. beduiden. 3. voorstellen : hoe moet ik dat -? 4. van een bepaald belang zijn : dat heeft veel, weinig, niets te -. Syn. beduiden. 5. Recht. b...

Lees verder