Synoniemen van Besturen

2019-11-22

Besturen

Het leiden of doen bewegen van de organisatie in een gewenste richting. Het proces waarin mensen en middelen in de organisatie op elkaar worden afgestemd om gezamenlijk de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. Binnen dit proces zijn drie deel- of subprocessen te onderscheiden die onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden, te weten: beleids-, beheers- en uitvoeringsprocessen.

2019-11-22

besturen

besturen - Werkwoord 1. (ov) zorgen dat [een toestel] de gewenste taken uitvoert Hij bestuurt de lift via een afstandsbediening. 2. (ov) het vervullen van regeringstaken over een gebied of organisatie besturen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord bestuur Woordherkomst Afgeleid van sturen met het voorvoegsel be- Synoniemen sturen

2019-11-22

besturen

besturen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-stu-ren 1. ervoor zorgen dat het in de juiste richting gaat ♢ de chauffeur bestuurt de bus 2. er leiding aan geven ♢ welke mensen besturen deze school? Regelmatig werkwoord: be-stu-ren ik bestuur jij/u bestuurt <...

2019-11-22

Besturen

BESTUREN, (bestuurde, heeft bestuurd), (een staat, eene stad) regeeren over, het gezag uitoefenen in — (eene vereeniging, een polder) de zaken ervan leiden en regelen; — beheeren; — een paard besturen, zorgen dat het in de goede richting gaat; — eene vereeniging besturen, leiden, vertegenwoordigen; — eene fabriek besturen, regelen, de leiding ervan hebben; — (gew.) dat is bestuurd, afgedaan. BESTURING, v. (-en).

2019-11-22

besturen

besturen - (bestuurde, heeft bestuurd), 1. een zaak, m.n. een zich voortbewegend voer- of vaartuig de gewenste richting doen volgen: een auto, een schip, een vliegtuig —; 2. (zaken van algemeen of groepsbelang) leiden, de leiding ervan hebben, regelen: een vereniging, een stichting beheren; m.n. een staat, een stad —, regeren over, het gezag uitoef enen in.

2019-11-22

Besturen

zie Beheerschen.