Wat is de betekenis van Besturen?

2019
2022-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

besturen

besturen - Werkwoord 1. (ov) zorgen dat [een toestel] de gewenste taken uitvoert Hij bestuurt de lift via een afstandsbediening. 2. (ov) het vervullen van regeringstaken over een gebied of organisatie besturen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord...

Lees verder
2018
2022-05-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

besturen

besturen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-stu-ren 1. ervoor zorgen dat het in de juiste richting gaat ♢ de chauffeur bestuurt de bus 2. er leiding aan geven ♢ welke mensen besturen deze scho...

Lees verder
1991
2022-05-18
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Besturen

Het leiden of doen bewegen van de organisatie in een gewenste richting. Het proces waarin mensen en middelen in de organisatie op elkaar worden afgestemd om gezamenlijk de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. Binnen dit proces zijn drie deel- of subprocessen te onderscheiden die onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden, te weten: beleids-...

Lees verder
1973
2022-05-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Besturen

(bestuurde, heeft bestuurd), 1. een zaak, m.n. een zich voortbewegend voer- of vaartuig de gewenste richting doen volgen: een auto, een schip, een vliegtuig besturen; 2. (zaken van algemeen of groepsbelang) leiden, de leiding ervan hebben, regelen: een vereniging, een stichting beheren; m.n. een staat, een stad besturen, regeren over, het gezag uit...

Lees verder
1952
2022-05-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Besturen

v., bistjûre, biwâlde, biheare, manearje; iets —, earne oer gean.

1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Besturen

(bestuurde, heeft bestuurd), 1. een zich voortbewegend voer- of vaartuig of rijdier de gewenste richting doen volgen : een auto, een schip, een paard besturen ; — (fig.) een richting geven aan handelingen of uitingen: liefde tot zijn volk bestuurde al zijn ondernemingen; de toorn bestuurde zijn pen, deed hem zo schrijven;...

Lees verder
1937
2022-05-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

besturen

bestuurde, h. bestuurd (1 iets, een zaak, een dier in een bepaalde richting doen gaan; fig. v. iems. neigingen enz.; 2 v. een staat, een instelling enz.: het toezicht op iets, de leiding, het beheer van iets hebben): 1. een paard, een schip, een vliegtuig besturen; liefde tot het volk bestuurde zijn pen, deed hem denkbeelden uiten met de strekking...

Lees verder
1898
2022-05-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Besturen

BESTUREN, (bestuurde, heeft bestuurd), (een staat, eene stad) regeeren over, het gezag uitoefenen in — (eene vereeniging, een polder) de zaken ervan leiden en regelen; — beheeren; — een paard besturen, zorgen dat het in de goede richting gaat; — eene vereeniging besturen, leiden, vertegenwoordigen; — eene fabriek b...

Lees verder
1898
2022-05-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Besturen

zie Beheerschen.