Wat is de betekenis van Bestendigen?

2024-06-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bestendigen

bestendigen - Werkwoord Woordherkomst afgeleid van bestendig met het achtervoegsel -en Synoniemen consolideren, stabiliseren, standhouden, continueren, handhaven

2024-06-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bestendigen

bestendigen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-sten-di-gen 1. laten bestaan, van kracht laten blijven ♢ het huidige contract wordt bestendigd Regelmatig werkwoord: be-sten-di-gen ik bestendig ...

2024-06-21
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

bestendigen

1. voortzetten; 2. vasthouden.

2024-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bestendigen

(bestendigde, heeft bestendigd), doen voortduren, van kracht doen blijven: de voorlopige toestand, het voorlopige, ook het afgelopen contract wordt bestendigd; — in functie doen blijven: hij is bestendigd als tijdelijk assistent.

2024-06-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bestendigen

bestendigde, h. bestendigd (duurzaam maken; doen voortduren): een toestand bestendigen.

2024-06-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Bestendigen

(bə'stendəgən) (bestendigde, heeft bestendigd) doen voortduren : verkeerde toestanden -.

2024-06-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Bestendigen

BESTENDIGEN, (bestendigde, heeft bestendigd), doen voortduren, niet veranderen: de voorloopige toestand, het voorloopige, ook het afgeloopen contract wordt bestendigd. BESTENDIGING, v.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)