Wat is de betekenis van bestendig?

2019
2021-02-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bestendig

bestendig - Bijvoeglijk naamwoord 1. duurzaam, blijvend, niet veranderlijk, permanent Het is bestendig weer 2. bestendige opdracht aan de bank: machtiging tot periodieke overmaking van geld Hij betaalde zijn abonnement door middel van een bestendige opdra...

Lees verder
2018
2021-02-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bestendig

bestendig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: be-sten-dig 1. wat hetzelfde blijft ♢ het is bestendig weer Bijvoeglijk naamwoord: be-sten-dig ... is bestendiger dan ... het bestendigst...

Lees verder
2015
2021-02-25
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

bestendig

aanhoudend, voortdurend Dat heeft de periode van mijn voorzitterschap van de Boerenbond gekleurd. Het was bestendig zoeken naar delicate evenwichten, met steeds in het achterhoofd de doelstelling om een moderne, vitale en duurzame landbouw en een dynamisch platteland te kunnen uitbouwen. (Noël Devisch, Waar is die boer gebleven?...

Lees verder
1980
2021-02-25
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Bestendig

In het hedendaagse Nederlands wordt bestendig alleen nog gebruikt bij weersverwachtingen en als aanduiding op de barometer. Men noemt het weer bestendig als het vast, zichzelf gelijkblijvend is. In vroeger tijd gebruikte men daarnaast in gelijke betekenis ook: beständig, dat natuurlijk is afgeleid van het zelfstandige naamwoord bestand, dat ze...

Lees verder
1973
2021-02-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bestendig

bestendig - bn. en bw. (-er, -st), 1. duurzaam, blijvend: een bestendige kleur; in stand blijvend: bestendige vrede; bestendige liefde; 2. niet veranderlijk: weer; hij is — van natuur, niet wispelturig; 3. vast: Bestendige Deputatie, Belg. provinciaal bestuurslichaam.

Lees verder
1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bestendig

bn. bw. (-er, -st), 1. duurzaam, blijvend: bestendige kleur; — in stand blijvend : bestendige vrede; bestendige liefde; niet steeds is de liefde bestendig van duur; bestendig welzijn; bestendige tegenspoed; 2. niet veranderlijk: bestemlig weer; bestendige winden, die geregeld uit dezelfde hoek waaien ; &mda...

Lees verder
1898
2021-02-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bestendig

BESTENDIG, bn. bw. (-er, -st), duurzaam bestendige kleur; — bestendige vrede; bestendige , liefde, die voortduurt; ook de liefde is bestendig van duur; bestendig welzijn; bestendige tegenspoed; — bestendige winden. die geregeld uit denzelfden hoek waaien; — hij is bestendig van natuur, niet wispelturig; — een bestendig me...

Lees verder
1898
2021-02-25
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bestendig

zie Aanhoudend.