Wat is de betekenis van Bestendig — duurzaam — onveranderlijk — onverzette¬lijk — onwankelbaar — onwrikbaar — standvastig — vast?

1898
2022-09-28
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bestendig — duurzaam — onveranderlijk — onverzette¬lijk — onwankelbaar — onwrikbaar — standvastig — vast

Wat blijft zooals het is. Bestendig is hetgeen op dezelfde wijze blijft voort¬bestaan, wat dus niet gedurig verandert; duurzaam wat vermogen heeft om te blijven bestaan; onver anderlijk wat ook door oorzaken van buiten niet veranderd worden kan. Het weder kan bestendig zijn, een vrede kan duurzaam wezen, God is onveranderlijk. Hij bezit weinig...

Lees verder