Wat is de betekenis van bestendig?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bestendig

bestendig - Bijvoeglijk naamwoord 1. duurzaam, blijvend, niet veranderlijk, permanent Het is bestendig weer 2. bestendige opdracht aan de bank: machtiging tot periodieke overmaking van geld Hij betaalde zijn abonnement door middel van een bestendige opdra...

2024-05-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bestendig

bestendig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: be-sten-dig 1. wat hetzelfde blijft ♢ het is bestendig weer Bijvoeglijk naamwoord: be-sten-dig ... is bestendiger dan ... het bestendigst...

2024-05-20
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

bestendig

aanhoudend, voortdurend Dat heeft de periode van mijn voorzitterschap van de Boerenbond gekleurd. Het was bestendig zoeken naar delicate evenwichten, met steeds in het achterhoofd de doelstelling om een moderne, vitale en duurzame landbouw en een dynamisch platteland te kunnen uitbouwen. (Noël Devisch, Waar is die boer gebleven?...

2024-05-20
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

bestendig

(bn.) aanhoudend, voortdurend, continu. De installaties zijn een privé-initiatief, dus niet officieel, van gsm-operatoren zoals Vodafone. De camera's, die dus werken op basis van zonne-energie, houden bestendig de verkeersdrukte in het oog. GvA, 15-02-2003. permanent, vast, niet tijdelijk. Voor Aron Huysmans, die bestendig in de voorw...

2024-05-20
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

bestendig

1. Van pers. en bestuurslichamen: vast, niet tijdelijk; niet steeds wisselend of aftredend, permanent; een bestendige commissie; - (Belg.) bestendig afgevaardigde, in Nederl.: gedeputeerde; - (Belg.) Bestendige Deputatie, college van zes leden, door de provincieraadsleden uit hun midden gekozen, en, onder voorzitterschap van de...

2024-05-20
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Bestendig

In het hedendaagse Nederlands wordt bestendig alleen nog gebruikt bij weersverwachtingen en als aanduiding op de barometer. Men noemt het weer bestendig als het vast, zichzelf gelijkblijvend is. In vroeger tijd gebruikte men daarnaast in gelijke betekenis ook: beständig, dat natuurlijk is afgeleid van het zelfstandige naamwoord bestand, dat ze...

2024-05-20
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

bestendig

laat voortduur, duursaam; aanhoudend; nie veranderlik nie; bedaard; stemmig.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bestendig

adj., (bi)stindich, fêst, stadich; hij is niet —, der sit net folie styl oan him.