Wat is de betekenis van Bestemming-inrichting-beheer?

2011
2021-03-01
Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Bestemming-inrichting-beheer

Klassieke opvatting over hoe omgegaan moet worden met de ruimtelijke ordening: eerst de gronden bestemmen voor bepaalde functies; dan inrichten en tot slot beheren.