Wat is de betekenis van bestelling?

2019
2022-09-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bestelling

bestelling - Zelfstandignaamwoord 1. een verzoek of opdracht om diensten of goederen te leveren (en te bezorgen) De winkel gaf aan dat de bestelling binnen een week geleverd kon worden. 2. bestelde goederen De bestelling is gisteren bezorgd. ...

Lees verder
2018
2022-09-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bestelling

bestelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-stel-ling 1. opdracht om iets te leveren ♢ de bakker bracht de bestelling thuis Zelfstandig naamwoord: be-stel-ling de bestelling de best...

Lees verder
1990
2022-09-28
BDI

BDI terminologie

bestelling

opdracht aan een boekhandel, uitgeverij of andere instelling tot het voor rekening leveren en bezorgen van een document.

1973
2022-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bestelling

v. (-en), 1. het thuis bezorgen, m.n. van de post: wij hebben hier twee bestellingen, de post bestelt tweemaal daags de brieven; 2. opdracht tot levering en bezorging: een bestelling doen, resp. uitvoeren; ook het bestelde: ik moet nog een paar bestellingen bezorgen.

Lees verder
1952
2022-09-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bestelling

s., bistel (it), bistelling.

1937
2022-09-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bestelling

v. bestellingen, bestellinkje (1 het bestellen; 2 het bestelde): 1. er zijn hier vier bestellingen op een dag, n.l. van brieven; op, volgens bestelling; de koopman kreeg een mooie bestelling; 2. al de bestellingen zijn per spoor verzonden.

Lees verder
1898
2022-09-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bestelling

BESTELLING, v. (-en), het bestellen, thuis bezorgen; — bevel tot bezorging, lastgeving; — wij hebben hier zes bestellingen, de post bestelt zesmaal daags de brieven: — eene bestelling uitvoeren; eene mooie, mooie bestelling; — bestuur, leiding wonderbare bestelling van Gods Voorzienigheid. BESTELLINK.TE, o. (-s).

Lees verder