Wat is de betekenis van Bestelling?

2019
2021-01-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bestelling

bestelling - Zelfstandignaamwoord 1. een verzoek of opdracht om diensten of goederen te leveren (en te bezorgen) De winkel gaf aan dat de bestelling binnen een week geleverd kon worden. 2. bestelde goederen De bestelling is gisteren bezorgd. ...

Lees verder
2018
2021-01-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bestelling

bestelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-stel-ling 1. opdracht om iets te leveren ♢ de bakker bracht de bestelling thuis Zelfstandig naamwoord: be-stel-ling de bestelling de best...

Lees verder
1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bestelling

bestelling - v. (-en), 1. het thuis bezorgen, m.n. van de post: wij hebben hier twee bestellingen, de post bestelt tweemaal daags de brieven; 2. opdracht tot levering en bezorging: een — doen, resp. uitvoeren; ook het bestelde: ik moet nog een paar bestellingen bezorgen.

Lees verder
1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bestelling

BESTELLING, v. (-en), het bestellen, thuis bezorgen; — bevel tot bezorging, lastgeving; — wij hebben hier zes bestellingen, de post bestelt zesmaal daags de brieven: — eene bestelling uitvoeren; eene mooie, mooie bestelling; — bestuur, leiding wonderbare bestelling van Gods Voorzienigheid. BESTELLINK.TE, o. (-s).

Lees verder