Wat is de betekenis van Bestellen van de Magistraat?

1981
2022-08-18
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Bestellen van de Magistraat

het benoemen van de magistraat in de steden (burgemeester, schout en schepenen). Dit was een meer of minder beperkt recht van de → stadhouder in de Noordned. Republiek, waarbij hij uit dubbeltallen koos hem door de steden aangeboden. Slechts enkele steden waren in de keuze van hun magistraat geheel vrij.Litt. R. Fruin en H.T.Colenbrander. Gesc...

Lees verder