Wat is de betekenis van Bestanddeel?

2024-05-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bestanddeel

bestanddeel - Zelfstandignaamwoord 1. één van de componenten waaruit iets is samengesteld, opgebouwd of bereid Wij verkopen ingrediënten die zijn samengesteld uit vele bestanddelen. Groenten en fruit zijn belangrijke bestanddelen van...

2024-05-22
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Bestanddeel

Bestanddeel is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor het begrip, waar-mee wordt aangeduid al wat volgens algemene verkeersopvatting onderdeel van een vast-goedobject uitmaakt, evenals de zodanig met de hoofdzaak daarvan verbonden zaak, die daar-van niet gescheiden kan worden, zonder dat enige beschadiging van betekenis wordt t...

2024-05-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bestanddeel

bestanddeel - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-stand-deel 1. wat kleiner is dan het totaal ♢ welke bestanddelen heeft deze computer? 2. grondstof waarmee je iets maakt ♢ uit welke bestanddele...

2024-05-22
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Bestanddeel

Een bestanddeel is alles wat volgens verkeersopvattingen deel uitmaakt van een zaak. Indien een persoon een roerend goed koopt, kan hij ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt als eigenaar. Wanneer de aankoop een fiets betreft, is de eigenaar in beginsel eigenaar van alle onderdelen waaruit de fiets bestaat. Hierbij moet...

2024-05-22
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

bestanddeel

Onderdeel van een delictsomschrijving. Pas als alle bestanddelen zijn vervuld, kan tot straf worden overgegaan. Bij misdrijven moet ook aan de eisen van wederrechtelijkheid en schuld zijn voldaan als deze eisen geen bestanddeel zijn.

2024-05-22
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

bestanddeel

samestellende deel.

2024-05-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bestanddeel

s.n., part (it).

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bestanddeel

o. (...delen), samenstellend deel, elk der stoffen waaruit een samengesteld lichaam bestaat; — ook van onstoff. zaken: een belangrijk bestanddeel van onze taal; — minder gewoon van persoonl. collectieven: een aanzienlijk bestanddeel der bevolking.