Synoniemen van bespuiten

2020-01-27

bespuiten

bespuiten - (bespoot, heeft bespoten), spuiten op; planten met een middel behandelen, dat er door spuiten opgebracht wordt.

2020-01-27

Bespuiten

BESPUITEN, (bespoot, heeft bespoten), spuiten op. BESPOTTING, v.

2020-01-27

bespuiten

bespuiten - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-spui-ten 1. met een middel behandelen dat door spuiten opgebracht wordt ♢ de tuinder bespoot zijn gewas met zeepsop en spiritus Onregelmatig werkwoord: be-spui-ten ik bespuit jij/u bespuit hij/zij bespuit wij/zij/jullie bespu...

2020-01-27

bespuiten

bespuiten - Werkwoord 1. (ov) iets ~ (met): door spuiten een bepaalde stof opbrengen. Het veld werd met insecticide bespoten. Woordherkomst Afgeleid van spuiten met het voorvoegsel be-

2019-03-14

bespuiting

bespuiting - v., het bespuiten: — tegen insekten.

2019-09-19

paraffiseren

water met paraffine bespuiten (i. d. strijd tegen de malariamug).

2018-11-01

Onderspuiten

(spoot onder, heeft ondergespoten), iets zoo bespuiten dat het onderraakt.

2019-10-14

Schopeeren

het bespuiten van een oppervlak (metaal of hout) met een dunne, roestvrije metaallaag (gewoonlijk zink). Aldus genoemd naar den uitvinder, den Zwits. ingenieur Max U. Schoop (* 10 April 1870 te Frauenfeld, Zwits.).Lit.: M. U. Schoop en H. Gunther, Das Schoopsche Metallspritzverfahren (1917).

2019-01-17

Stereochromie

Stereochromie - de tak van kunstnijverheid, welke op witgekalkte of gepleisterde muren met behulp van waterverven decoraties aanbrengt, welke dan door bespuiten met verdunde waterglas-oplossing worden gefixeerd (v. Fuchs, v. Kaulbach, München 1823).

2019-03-20

Blitzbegieting

Blitzbegieting - een vorm van hydrotherapie, die bestaat uit het bespuiten van een patiënt met een krachtigen waterstraal van bepaalde temperatuur. Deze behandeling wordt ook wel straaldouche genoemd en is een vorm van krachtige massage met water, die vooral bij vetzucht veel toepassing vindt; ook bij rheumatiek en bewegingsstoornissen. ➝ Hydrotherapie. Mom.

2017-10-17

bespuit

bespuit - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van bespuiten 2. gebiedenwijs van bespuiten

2017-11-10

bespoten

bespoten - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van bespuiten ♢Wij bespoten ♢Jullie bespoten ♢Zij bespoten 2. voltooid deelwoord van bespuiten Woordherkomst voltooid deelwoord van bespuiten maar met een klinkerwisseling ui-oo (/ʌʏ/ - /oː/)

2019-11-04

Valsche meeldauwziekte

Een verzamelnaam voor talrijke vrij eenvormige ziekteverschijnselen op vele plantensoorten, veroorzaakt door parasitaire zwammen, behoorende tot de fam. der Peronosporaceae. Ze groeien in het inwendige van groene plantendeelen en bedekken den onderkant van bladeren enz. met een grauwe film, die bestaat uit conidiëndragers, welke door de huidmondjes naar buiten groeien. Enkele belangrijke Peronosporaceae zijn: Peronospora Schachtii op bieten; Per. Schleideni op uien; Plasmopara viticola op d...

2017-10-19

doodspuiten

doodspuiten - Werkwoord 1. (ov) door spuiten doden 2. (ov) (landbouw) door bespuiten met gif doden Woordherkomst samenstelling van dood en spuiten

2017-11-10

bespoot

bespoot - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van bespuiten ♢Ik bespoot ♢Jij bespoot ♢Hij, zij, het bespoot

2019-09-18

Koolparasieten

De belangrijkste k. zijn: 1° Koolgalmug. (Contarinia torquens), de oorzaak der → draaihartigheid der kool, waarbij de muggelarven de hartbladeren vernietigen. Bestrijding: het herhaaldelijk bespuiten der jonge planten met een oplossing van 1,5 % groene zeep en 1 % brandspiritus of tijdens de eerste weken bestuiven met fijne naphthalineschubben of tabaksstof. 2° Koolvlieg. (Cortophila brassicae), waarvan de larven den wortelhals en de wortels naar beneden uithollen met als gevolg ver...

2019-10-22

Spruitvreter of knopworm

Men onderscheidt twee soorten: de bessen-s. (Incurvaria capitella) en de frambozen-s. (Lampronia rubiella). De leefwijze van beide komt overeen. De 7 a 8 cm lange rups van den eersten vlinder heeft een kleinen glanzenden zwarten kop en verandert door vervellingen van rood via geelgroen in olijfgroen. De eitjes worden einde Mei begin Juni 2 aan 2 gelegd aan de vruchten van bessestruiken; de daaruit ontstane rupsjes voeden zich met de zaden. Na een ruststadium in het najaar en den winter, dringen...

2019-10-29

Otiorhynchus

of lapsnuittor, een geslacht, waarvan de belangrijkste soorten zijn: 1° O. sulcatus, de gegroefde lapsnuittor, in de practijk bekend als taxuskever, taxusworm (larve), het haantje (in het Westland), mobium (Boskoop). Kevers zijn zeer schadelijk door het opvreten der bladeren van groenten en sierheesters, en door het vernielen der knoppen bijv. van druiven en perziken. De larven doen veel nadeel in zaai-, pikeer- en plantbedden door het afvreten der wortels en het ontschorsen van den wortelha...

2018-11-09

Cacaoziekten

Cacaoziekten - op Java is de meest voorkomende schimmelziekte de kanker, veroorzaakt door Phytophthora Faberi, die behalve rotte en sterk verkleurde plekken in de schors, een rot aan de vruchten veroorzaakt. Dit laatste is op Java geen algemeen verschijnsel. Vooral bij te dichten stand en zeer vochtige atmosfeer zeer gevaarlijk. In Suriname heeft de cacaokultuur een gevoeligen slag gehad door de krullotenziekte, veroorzaakt door Marasmius perniciosus, een schimmelziekte, die tot dit gewest en De...

2019-10-14

Spanrupsen

Geometridae, de rupsen van een uitgebreide vlindergroep, gekenmerkt door de wijze van voortbewegen: als de drie paar voorpooten zich hebben vastgeklemd, wordt ’t lichaam in een boog omhoog gericht en de achterste pooten naar voren gebracht; daarna laten de voorste pootparen los en de boog strekt zich voorwaarts. De rupsen kunnen zich als een dor takje neerzetten en in dien stand uren volharden. Ze zijn dan zeer moeilijk te ontdekken (mimicry). De vlinders der s. hebben teere vleugels en du...