2020-04-07

Besodemieteren

bedriegen, syn. van belazeren. Besodemieterd zijnbet. echter niet alleen ‘bedrogen zijn’, maar ook ‘niet goed wijs zijn’: ben je nou helemaal besodemieterd? Gaat terug op de Sodomieten, de inwoners van So- dom, 1500 jaar voor Christus. Sodomieis al eeuwenlang de benaming voor homoseksueel gedrag, maar sinds de 18de eeuw bet. het nog enkel ‘tegennatuurlijke seksuele handelingen verrichten’. Sodemieteris een scheldwoord voor ‘homoseksueel’, al bet. het letterlijk ‘inwoner van (de als ontuchtig bes...

2020-04-07

besodemieteren

besodemieteren - Werkwoord 1. (ov) (informeel) bedriegen Woordherkomst Afgeleid van sodemieter met het voorvoegsel be- met het achtervoegsel -en Synoniemen beduvelen, beetnemen, belazeren, bedonderen, besjoemelen Verwante begrippen sodemieter

2020-04-07

besodemieteren

besodemieteren - regelmatig werkwoord uitspraak: be-so-de-mie-te-ren 1. niet eerlijk zijn ♢ ik vertrouw hem niet meer, hij heeft me flink besodemieterd Regelmatig werkwoord: be-so-de-mie-te-ren ik besodemieter jij/u besodemietert hij/zij besodemietert wij/zij/jullie besodemie...