Synoniemen van beslissend

2019-12-09

beslissend

beslissend - Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vanbeslissen beslissend - Bijvoeglijk naamwoord 1. doorslaggevend in maken van een keuze, het verschil makend Hoewel er veel aanwijzingen waren in de strafzaak vond de rechter dat het beslissende bewijs niet aanwezig was en daarom is de verdachte dus vrijgesproken. 2. van groot belang De uitslag van het examen is van beslissend belang....

2019-12-09

Beslissend

BESLISSEND, bn. (-er, -st), in die schoolvergadering had het hoofd eene beslissende stern, zijne stem gaf den doorslag; een beslissende slag; voor geheel zijn volgend leven was dit eene beslissende gebeurtenis, van zeer veel gewicht; — eene beslissende (niet besliste) meerderheid, het grootste aantal dat beslist, zie BESLIST. BESLISSER, m. (-s).

2019-12-09

beslissend

beslissend - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: be-slis-send 1. zo belangrijk dat het alles verandert ♢ dat doelpunt was beslissend voor de wedstrijd Bijvoeglijk naamwoord: be-slis-send ... is beslissender dan ... het beslissendst de/het beslissende ... Synoniemen bepalend, cruciaal, doorsl...

2019-12-09

beslissend

beslissend - bn. (-er, -st), 1. een definitieve uitkomst veroorzakend: een beslissende slag; de voorzitter heeft een beslissende stem, zijn stem geeft de doorslag; 2. apodictisch, geen tegenspraak duldend.