2019-12-06

Beschermende factoren

Beschermende factoren - factoren die een buffer vormen tegen stress en problemen, waardoor deze worden verlicht. Dit kunnen zowel persoonlijke factoren betreffen als omgevingsfactoren.