Synoniemen van beschaving

2019-11-18

beschaving

beschaving - Zelfstandignaamwoord 1. de complexe maatschappij waarin veel van de mensen in steden leven en hun voedsel door middel van landbouw verkrijgen De Chinese beschaving staat al lange tijd op een hoog peil. 2. de mate waarin iemand gevormd is Deze mensen zijn zonder enige vorm van beschaving, ze lezen niet, ze luisteren niet naar klassieke muziek, zijn niet volgens de laatste mode gekleed e...

2019-11-18

beschaving

beschaving - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-scha-ving 1. de ontwikkeling van een volk ♢ de westerse beschaving staat op een hoog peil 2. goede manieren ♢ deze mensen hebben wel enige beschaving Zelfstandig naamwoord: be-scha-ving de beschaving de beschavingen<...

2019-11-18

beschaving

beschaving - In het algemeen een relatief hoog niveau van culturele en technologische ontwikkeling in de menselijke samenleving. In specifieke zin heeft deze term betrekking op het stadium van de culturele ontwikkeling waarin geschriften ontstaan en geschreven archieven worden bijgehouden.

2019-11-18

Beschaving

zie Verlichting.

2019-11-18

Beschaving

Een betrekkelijk nieuw woord voor een oud begrip, de typische vernederlandsching van het niet geheel aequivalente internationale „cultuur”, van het Duitsche „Bildung” en het Fransche „civilisation”. In het midden der 18e eeuw komt het op (Justus v. Effen), veelal nog in de beteekenis van polijsten, gladmaken, likken nl. van letterkundige producten. Sommigen (o.a. A. Kuyper: Bilderdijk in zijn nationale beteekenis, 1906) herinnerde het te veel aan het Hollands...