Wat is de betekenis van Bertus Aafjes?

2023-10-02
Literatuur, Geschiedenis en Theorie

J.A. Dautzenberg (2009)

Bertus Aafjes

Nederlands dichter en prozaschrijver (1914–1993). Zijn lange dichtwerk Een voetreis naar Rome (1946) was destijds een echte bestseller (mede omdat er van katholieke zijde om censuur geroepen werd vanwege enkele erotische passages). Het sterk autobiografische gedicht is een lyrisch-epische uitbeelding van de voetreis naar Rome die een jongeman na ee...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Bertus aafjes

Lambertus Jacobus Johannes, Ned. letterkundige, *12.5.1914 Amsterdam. Aanvullend werk van Aafjes omvat: Een lampion voor een blinde en andere verhalen (1974), Limburg, dierbaar oord (1974), In de Nederlanden zingt de tijd (1976), Het rozewonder (1979; verhalen), Kleine har (1979; kinderboek, voor televisie bewerkt in 1980).

Direct toegang tot alle 4 resultaten over Bertus Aafjes?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Bertus Aafjes

(1914). Ned. dichter, een der begaafdste jongeren, fantasierijk verteller, kleurig en elegant, dankt zijn alg. bekendheid vooral aan Een voetreis naar Rome (1946), aparte vorm van dichterlijk relaas ener zwerversreis naar Italië.

2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Bertus aafjes

Nederlands dichter (Amsterdam 12 Mei 1914), is onder de jongere dichters een der begaafdste. Toch geeft zijn eerste bundel, Het Gevecht met de Muze, nog blijk van een strijd, die niet altijd ten gunste van de Muze werd beslist. Naar aanleiding van zijn In het Atrium der Vestalinnen, een fragment uit een bundel Een voetreis naar Rome, noemde Nijhoff...