Wat is de betekenis van Berokkenen — brouwen — stichten — verwekken—teweeg¬brengen — veroorzaken?

2024-07-20
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Berokkenen — brouwen — stichten — verwekken—teweeg¬brengen — veroorzaken

Iets bewerken of doen plaats grijpen. Ver¬oorzaken, verwekken en teweegbrengen worden zoowel in goeden als in slechten zin gebezigd. Iemand vreugde of droefheid veroorzaken. Eene ver¬zoening of eene verwijdering teweegbrengen. Iemand onaangenaamheden of blijdschap verwekken. Veroorzaken en verwekken onderstellen, dat de wer¬king snel, t...