Wat is de betekenis van Beroep wegens nalaten?

2023-09-25
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Beroep wegens nalaten

Verzoek aan het EU-Hof om vast te stellen dat een instelling in strijd met een verdragsverplichting nalaat een bepaalde maatregel vast te stellen.