Wat is de betekenis van Bernh. aug. von lindenau?

2024-04-16
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bernh. aug. von lindenau

saksisch staatsman en sterrenkundige, 11 Juni 1779 te Altenburg geboren, studeerde te Leipzig in de rechten en wiskunde, werd in 1808 directeur der sterrenwacht op den Seeberg bij Gotha. In 1817 trad hij in staatsbetrekking, en werd in 1820 geheimraad en minister in Saksen-Gotha, waar hij gedurende de regeering van hertog Frederik IV met omzichtigh...