Wat is de betekenis van Berner-conventie?

1898
2021-06-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Berner-conventie

BERNER-CONVENTIE, v. overeenkomst, den 9 Sept. 1886 te Bern gesloten, ter bescherming van den letterkundigen eigendom. De meeste staten zijn daarbij, ook voor hunne koloniën, aangesloten.