Wat is de betekenis van Berlijn?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Berlijn

Berlijn - Eigennaam 1. (toponiem) de hoofdstad van Duitsland De stad Berlijn was jarenlang in tweeën gedeeld. 2. (toponiem) één van de zestien Duitse deelstaten. De deelstaat Berlijn heeft een enorm hoge schuld. Woordherkomst Vermoedeli...

Lees verder
1981
2021-12-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Berlijn

hoofdstad van het vroegere Pruisen, van 1871 tot 1945 tevens van het Duitse Rijk, thans van de DDR. Berlijn telt 4 milj. inwoners. Na de Tweede Wereldoorlog werd het door de Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Engeland en Frankrijk gezamenlijk bestuurd. In 1948 trokken de Russen zich als bestuurders terug en trachtten door een blokkade (Be...

Lees verder
1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Berlijn

(Du. Berlin), stad gelegen in het gebied van de DDR, vm. hoofdstad van het Duitse Rijk, aan de Spree, 883 km2, 3,2 mln. inw. Berlijn is verdeeld in West-Berlijn, stad onder drie mogendheden status (Berlijn, West-), 480 km2, 2,1 mln. inw., en OostBerlijn, hoofdstad van de DDR (Berlijn, Oost-), 403 km2, 1,1 mln. inw.Overzicht van de stad. De Spree do...

Lees verder
1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Berlijn

o. (hoofdstad van Pruisen).

1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Berlijn

hoofdst. v. Pruisen en v/h Duitsche Rijk aan Spree en Havel, grootste stad v. Duitschl. en op twee na grootste stad der wereld; grootste doorsnede 50 km; sinds 1920 is de stadsgem. B. (een vereeniging v. 7 vroegere steden, 59 dorpen en 27 landgoederen) een zelfstandig bestuursdistrict met 4,3 mdl. inw., grootste spoorweg- en luchtvaartknooppunt v....

Lees verder
1928
2021-12-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Berlijn

de hoofdstad van Duitsland, is wat het aantal inwoners betreft, de derde hoofdstad van Europa (op 1 Januari 1934 4.3 millioen inwoners). Berlijn is niet een van de alleroudste steden, ofschoon het reeds in 1240 stedelijke rechten verkreeg. In dien tijd waren Augsburg, Neurenberg, Worms, Spiers, Maagdenburg en Frankfort al bloeiende steden. Reeds in...

Lees verder
1910
2021-12-05
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Berlijn

Berlijn - Goeths, P., Berlin als Binnenschifffahrtsplatz. Duncker & H., Lpzg. M. 7.50. — Jahrbuch, Berliner, f. Handel u. Industrie. Bericht der Aeltesten d. Kaufmannschaft v. Berlin. Berlin, G. Reitner. M. 10.—.

Lees verder
1869
2021-12-05
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Berlijn

lat. Berolinum, hoofdstad van Pruisen en koninkl. residentie, ligt in de prov. Brandenburg, aan de Spree, is een der voornaamste en schoonste steden van Europa, en telde 464,000 zielen in 1855 (waaronder 15,000 Roomsch-katholieken, 15,000 Lsraëliten en 19,285 militairen). De stad is ingedeeld in 11 arrondissementen, namelijk de 6 vroeger elk o...

Lees verder