Wat is de betekenis van berisping?

2024-04-22
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

berisping

berisping is een woord dat verwijst naar het scherp terechtwijzen of verwijten van iemand vanwege zijn of haar gedrag of acties. Het kan worden gebruikt als een manier om iemand te laten weten dat zijn of haar gedrag onacceptabel is of om iemand te waarschuwen voor toekomstig ongewenst gedrag.Bijvoorbeeld: "De leraar gaf de leerling een berisp...

2024-04-22
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

berisping

Een berisping is een officiële waarschuwing of terechtwijzing die wordt gegeven als reactie op ongepast gedrag of een overtreding van de regels, normen of gedragscodes. Een berisping kan worden uitgesproken door een autoriteit, een beroepsorganisatie of een rechtbank, om iemand te laten weten dat zijn gedrag niet acceptabel was en om verdere p...

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

berisping

berisping - Zelfstandignaamwoord 1. een strenge afkeuring van gedrag De arts kreeg een berisping van het tuchtcollege. Woordherkomst Naamwoord van handeling van berispen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen standje

2024-04-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

berisping

berisping - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-ris-ping 1. als iemand streng zegt dat je iets verkeerds hebt gedaan ♢ toen Camilla drie keer te laat gekomen was, kreeg ze een berisping Zelfstandig naamwoord: be-ris-ping ...

2024-04-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Berisping

s., biskrobbing, skrobbearring útskuorring, útheuveling, feech, preek, rabbelemint (it), protteljen (it); een strengegeven, de boanakker, boanikker (op)lêze; eenkrijgen, in roffel krije, op jins baitsje krije; er staat hem een strengete wachten, der sil...

2024-04-22
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-22
Woordenboek Turks-Nederlands

MEHMET KIRIŞ (2024)

2024-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Berisping

v. (-en), het berispen; straf die bestaat in berispen: een berisping krijgen; met een berisping vrijkomen.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Berisping

is in het NEDERLANDSE militaire tuchtrecht de lichtste krijgstuchtelijke straf, welke aan officieren, onderofficieren en mindere militairen kan worden opgelegd (zie de artt. 3, 4, 5, 6, 30, 31 en 32 van de Wet op de Krijgstucht). Voor berisping in het Nederlandse strafrecht Z straf en kinderwetten.