Wat is de betekenis van Berg — berggroep — bergkam — bergketen — bergrug — duin — gebergte — hoogte — hoogvlakte — heuvel?

2024-05-28
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Berg — berggroep — bergkam — bergketen — bergrug — duin — gebergte — hoogte — hoogvlakte — heuvel

Eene verhevenheid boven de oppervlakte der aarde. Eene zeer kleine verheven¬heid noemt men hoogte, eene kleine verhevenheid heuvel, eene groote verhevenheid (meer dan 300 M. boven den zeespiegel) berg. Eene verzameling van bergen heet een gebergte. Een aaneengeschakelde rij van bergen heet bergketen. Eene verbinding tusschen verschillende toppe...

Gerelateerde zoekopdrachten