Wat is de betekenis van Berekenen — oprekenen — uitrekenen?

1898
2022-09-28
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Berekenen — oprekenen — uitrekenen

Berekenen ~ begrooten, nagaan hoeveel iets bedragen kan; oprekenen — eenige posten eener be¬rekening te zamen voegen; uitrekenen — eene berekening maken met het doel eene zekere uitkomst te bekomen. Het gebruik dezer woorden blijkt voorts uit den volgenden zin: Ik meende de kosten zoo nauwkeurig mogelijk berekend te hébben, m...

Lees verder