Wat is de betekenis van bepalen?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bepalen

bepalen - Werkwoord 1. (ov) met palen afzetten 2. (ov) vaststellen, voorschrijven, regelen Ik heb de afstand tot Groningen bepaald. 3. (ov) beslissend beïnvloeden Iedereen mag meepraten, maar de arts is toch degene die bepaalt wat er gebeurd. 4...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bepalen

bepalen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-pa-len 1. er niet iets anders bij halen ♢ bepaal je tot de hoofdzaken! 2. zeggen of bedenken wat er gedaan moet worden ♢ Ahmed bepaalt wie vandaag ko...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bepalen

(bepaalde, heeft bepaald), 1. (weinig gebruikelijk) met palen afzetten, omzetten; 2. vaststellen, als regel geven voor, voorschrijven: een tijd —; de wet bepaalt, dat enz.; 3. door waarneming en redenering vaststellen, nauwkeurig aangeven: de oorsprong en de betekenis van een woord —; de baan en omloopsnelheid van een planeet —; het is moeilijk de...

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bepalen

(bepaalde, heeft bepaald), 1. (w. g.) met palen afzetten, omzetten. 2. vaststellen, als regel geven voor, voorschrijven: een tijd bepalen; de wet bepaalt, dat enz. 3. door waarneming en redenering vaststellen, nauwkeurig aangeven: de oorsprong en de betekenis van een woord bepalen; de duur van de omwenteling ener planeet bepalen...

Lees verder
1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bepalen

BEPALEN, (bepaalde, heeft bepaald), (w. g.) met palen afzetten, omzetten; — vaststellen, regelen een tijd bepalen; — omschrijven, nauwkeurig aangeven, volledig voorstellen de beteekenis van een woord bepalen; den duur van de omwenteling eener nieuw ontdekte planeet bepalen; — (fig.) beperken zijne wenschen bij het noodige bepale...

Lees verder