Wat is de betekenis van Beoordeling (van personen)?

2024-02-22
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Beoordeling (van personen)

Het systematisch verzamelen en vastleggen van informatie over het functioneren van de medewerker of de groep van medewerkers, het verwerken en bespreken van deze informatie, en het ondernemen van gerichte actie aan de hand van de verwerkte informatie en de gespreksresultaten.