Wat is de betekenis van Beni-Saf?

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beni-Saf

Beni-Saf - stadje in de Algerijnsche prov. Oran, aan de MiddelL zee, met een kunstmatige haven, aangelegd voor den uitvoer van ijzererts, dat in de omgeving voorkomt; 6000 inw.

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Beni-saf

Stadje in de Algerijnsche prov Oran, aan de Middell. zee, met een kunstmatige haven, aangelegd door de ijzermijncompagnie van B. 6000 inw.