Wat is de betekenis van Bemoeiing?

2024-05-30
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

bemoeiing

inmenging.

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bemoeiing

s., bimuoijing, bimuoijenis.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bemoeiing

v. (-en), 1. het bemoeien. 2. hetzelfde als bemoeienis.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bemoeiing

v. bemoeiingen (de handeling van zich moeite voor iem. of iets te geven): geen bemoeiing met iets hebben.