Wat is de betekenis van Bemerken — bespeuren — gewaar worden — merken — ontdekken — ontwaren — opmerken — waarnemen?

1898
2021-07-29
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bemerken — bespeuren — gewaar worden — merken — ontdekken — ontwaren — opmerken — waarnemen

De be¬wustheid van iets erlangen. Merken is uit bepaalde kenteekenen,, die men ziet, tot het bewustzijn van iets komen. Bemerken en bespeuren, welke de beteekenis hebben van iets aan zijne merkteekenen of zijn nagelaten spoor onderkennen, onderstellen , dat er niet alleen een indruk ontvangen is, maar ook, dat er eenige inspanning van het vers...

Lees verder