Wat is de betekenis van Beluchting?

2016
2023-03-21
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Beluchting

Beluchting is een techniek die gebruikt wordt bij de behandeling van water waar ook zuurstof voor nodig is, ook wel bekend als aërobe biologische waterzuivering. Of water wordt in contact gebracht met waterdruppels door te sproeien of lucht wordt in contact gebracht met beluchtingapparaten. Lucht wordt door het water geperst door middel van bubbels...

Lees verder
2009
2023-03-21
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

beluchting

(de) - (de bovenste aardlaag van een tee, fairway, green) met (buiten)lucht in aanraking brengen (bodemademhaling) door er (met de hand of mechanisch) met holle of volle (solide) pennen in te prikken, bv. om grondverdichting tegen te gaan en grasgroei te bevorderen. → vertidrainen, volprikken, holprikken

Lees verder
1984
2023-03-21
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

beluchting

het inbrengen van lucht-zuurstof. Bij de biologische afvalwaterzuivering met actief slib wordt de inhoud van het beluchtingsbassin van zuurstof voorzien d.m.v. beluchting. Regeling van de zuurstofinbreng in overeenstemming met de zuurstofbehoefte van het systeem (1-1,5 mg/1) is van belang voor een efficiënte bedrijfsvoering. Beluchting kan in...

Lees verder