2020-02-25

Bellingwolde

De oudste treurwilg van Nederland (Salix sepulcralis tristis) staat heel toepasselijk bij de begraafplaats aan de Kerkweg. De boom werd rond 1830 geplant en heeft inmiddels een omtrek van 360 cm en een hoogte van 25 meter bereikt.

2020-02-25

Bellingwolde

Ned. dorp in de gemeente Bellingwedde.

2020-02-25

Bellingwolde

Bellingwolde - gem. in Groningen, grenzende aan Pruisen; in het N.W. bestaat de bodem uit klei, in het N.O. uit laagveen; het middendeel bestaat uit diluviaal zand; de geheele Zuidhelft uit grootendeels afgegraven hoogveen. De gemeente bestaat uit de dorpen B. of Bellingewolde, Vrieschelo en de Oude Schans, benevens verscheidene buurten en gehuch ten. 5600 Prot. inw.; landbouw, veeteelt, veenderij.