Wat is de betekenis van Belletrie (de fraaie letteren)?

1916
2023-02-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Belletrie (de fraaie letteren)

Belletrie (de fraaie letteren) - is de litteratuur, die noch godsdienstige, noch wetenschappelijke, noch practische doeleinden dient, maar zich meer op het gebied der kunst beweegt, en dus alle dichterlijke scheppingen in proza en poëzie, benevens de aesthe tische en letterkundige kritiek, omvat. Gewoonlijk rekent men tot de b. die werken, die...

Lees verder