Synoniemen van belhamel

2019-11-23

belhamel

Het begrip belhamel heeft 3 verschillende betekenissen: 1) gecastreerde ram die met een belletje om de hals aan het hoofd van een kudde schapen gaat; hamel met een bel 2) leider van een troep oproerlingen of boosdoeners; aanvoerder 3) kind dat kwajongensstreken uithaalt; deugniet; kwajongen

2019-11-23

belhamel

belhamel - Zelfstandignaamwoord 1. een gecastreerd mannelijk schaap dat met een bel om zijn nek vaak de kudde leidt In de weide stonden enkel belhamels. 2. (scheldwoord) een scheldwoord dat vooral vroeger gebruikt werd voor kinderen die kattenkwaad uithaalden. (deugniet) Ga toch weg, stelletje belhamels! Woordherkomst samenstelling van bel en hamel Verwante begrippen kw...

2019-11-23

Belhamel

BELHAMEL, m. (-s), ram die de bel draagt en dien de kudde volgt; (fig.) de aanvoerder, de voorste van een troep; baldadige jongen, deugniet: een der ergste belhamels.

2019-11-23

belhamel

m. (-s), 1. ram die de bel draagt en door de kudde gevolgd wordt; 2. (fig.) aanvoerder, leider van een troep oproerlingen of boosdoeners; 3. baldadige jongen, deugniet: een van de ergste belhamels.

2019-11-23

belhamel

belhamel - m., schaap van bel voorzien; voorganger, aanvoerder, leider; haantje-de-voorste.