Synoniemen van Beleid

2020-02-17

Beleid

Beleid is de systematische wijze van behandeling van een zaak. Een andere betekenis van beleid is overleg en bedachtzaamheid. Een beleid uitstippelen is ervoor zorgen dat er bepaalde voorwaarden en regels zijn waaraan het beleid moet voldoen. Men moet de richting bepalen en de middelen hebben waarmee de organisatiedoelen kunnen worden bereikt. Een strikt beleid houdt in dat men streng op gestelde regels toeziet. Bij een bezoek aan een discotheek is dit bijvoorbeeld vaak het geval. Dit kan inhoud...

2020-02-17

Beleid

Het geheel van gecoördineerde besluiten betreffende de doelen die een onderneming of instelling op de lange termijn wil bereiken, met inachtneming van de middelen waarmee, de wegen waarlangs en de tijdstippen waarop. De keuzevraagstukken met betrekking tot de toewijzing van middelen, met inachtneming van groeirichtingen, bepaalde tijdstippen en toetsingscriteria, leiden tot de strategie als bestanddeel van beleid.

2020-02-17

Beleid

Het inzetten van bepaalde middelen door een overheid of andere organisatie om tot bepaalde doelstellingen te komen.

2020-02-17

beleid

beleid - Zelfstandignaamwoord 1. een plan van aanpak voor het oplossen van problemen in de meest ruime zin Het is ons beleid om de werknemers ook mee te laten delen in de winst. 2. iets met beleid doen: pas iets doen nadat men eerst nagedacht heeft De impulsieve man deed niets met overleg. Synoniemen behoedzaamheid, fijnzinnigheid, omzichtigheid, politiek, staatkunde, voorzichtig...

2020-02-17

Beleid

Beleid is de manier waarop je met een bepaalde zaak omgaat. Die bepaalde zaak dat kan je scooter zijn of je schoolloopbaan, maar ook een supermarkt of heel Nederland.

2020-02-17

beleid

het proces om tot weloverwogen veranderingen te komen.

2020-02-17

beleid

beleid - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-leid 1. de manier waarop je de zaken aanpakt ♢ deze school heeft een streng beleid 1. met beleid iets doen [na goed nadenken] Zelfstandig naamwoord: be-leid het beleid

2020-02-17

Beleid

BELEID, o. bestuur in zaken van staat en oorlog ’s lands beleid; overleg; — omzichtigheid met beleid te werk gaan; beleid aan moed paren; — voor moed, beleid en trouw, opschrift van het kruis der Militaire Willemsorde.

2020-02-17

beleid

o., 1. het samenhangend geheel van beslissingen tot handelen, het resultaat van het tegen elkaar afwegen van normatieve en feitelijke gegevens: ’slands —; het — van de regering, van het kabinet; het — inzake het woningvraagstuk; 2. overleg, bedachtzaamheid: met — te werk gaan; voor moed, — en trouw, devies en opschrift van het kruis der Militaire Willemsorde. Men zou beleid planmatige, weloverwogen machtshantering kunnen noemen, waarbij het erom gaat met bepaalde middelen bepaalde d...

2020-02-17

beleid

Het behandelen of wijze van behandelen van een zaak, bestuur m.b.t.de gevolgde beginselen of gedragslijn, thans m.n. in zaken van staat en oorlog, van de overheid, een overheidsorgaan, enz.