Wat is de betekenis van Belediging?

2019
2021-04-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

belediging

belediging - Zelfstandignaamwoord 1. een krenking van iemands gevoel van eer of eigenwaarde Ik beschouw dat als een belediging. Die man voelde alles als een belediging. Woordherkomst Naamwoord van handeling van beledigen met het achterv...

Lees verder
2018
2021-04-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

belediging

belediging - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-le-di-ging 1. opmerking waarmee je iemand pijn doet ♢ dat hij me een leugenaar noemde, was een belediging Zelfstandig naamwoord: be-le-di-ging de belediging ...

Lees verder
2005
2021-04-19
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

belediging

‘Aanranding’ en opzettelijke belediging van de Koning, diens echtgenoot en de vermoedelijke troonopvolger of diens echtgenoot, vallen in het Wetboek van Strafrecht onder de misdrijven tegen de koninklijke waardigheid. Hetzelfde geldt voor het verspreiden van beledigend materiaal over deze personen. Zie ook > majesteitsschennis.

Lees verder
2001
2021-04-19
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Belediging

Op het beledigen van ‘dienaren van de publieke zaak’ (voorheen ‘ambtenaren in functie’ geheten) staat in Nederland een hogere straf dan op het beledigen van de mensen wier zaak door hen gediend wordt. ‘Als je wilt weten wie ergens de macht heeft, hoef je alleen maar te kijken over wie je geen grapjes mag maken,’...

Lees verder
1998
2021-04-19
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

belediging

Het doubleren van een contract dat vervolgens gemaakt wordt. De 50 punten premie die dat kost zijn ‘voor de belediging’. Zie ook: puntentelling bij wedstrijdbridge

Lees verder
1981
2021-04-19
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Belediging

het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam, b.v. door scheldwoorden of oorvijgen. In de regel volgt er pas bestraffing als de beledigde een klacht heeft ingediend.

1973
2021-04-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

belediging

v. (-en), kwetsing, aanranding van iemands eer of goede naam; uiting waarmee men iemand beledigt: beledigingen ondergaan; (rechtst.) verzamelnaam voor de volgende misdrijven: smaad, smaadschrift, laster, eenvoudige belediging en lasterlijke aanklacht. Burgerlijk recht. In Nederland regelt de wet in de artt. 1408—1416 BW de civielrechtelijke gevolge...

Lees verder
1965
2021-04-19
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

BELEDIGING

woord, houding of zinspeling met symbolische inhoud die door iemand beschouwd en gevoeld wordt als een belediging en een aantasting van zijn waarde. Naarmate een gebochelde het gevoel heeft dat zijn bochel zijn ‘gezicht’ bepaalt, d.w.z. hem minder doet zijn dan een ander en hem berooft van zijn menselijkheid, zijn mogelijkheden en aspir...

Lees verder
1952
2021-04-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Belediging

s., bi-, mislediging.

1950
2021-04-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Belediging

v. (-en), kwetsing, aanranding van iemands eer of goede naam: beledigingen ondergaan, verduren, verkroppen; aan allerlei beledigingen blootstaan; — (rechtst.) verzamelnaam voor de volgende misdrijven: smaad, smaadschrift, laster, eenvoudige belediging en lasterlijke aanklacht.