Wat is de betekenis van belediging?

2024-02-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

belediging

belediging - Zelfstandignaamwoord 1. een krenking van iemands gevoel van eer of eigenwaarde Ik beschouw dat als een belediging. Die man voelde alles als een belediging. Woordherkomst Naamwoord van handeling van beledigen met het achterv...

2024-02-27
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

belediging

Het doubleren van een contract dat vervolgens gemaakt wordt. De 50 punten premie die dat kost zijn ‘voor de belediging’. Zie ook: puntentelling bij wedstrijdbridge

2024-02-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

belediging

belediging - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-le-di-ging 1. opmerking waarmee je iemand pijn doet ♢ dat hij me een leugenaar noemde, was een belediging Zelfstandig naamwoord: be-le-di-ging de belediging ...

2024-02-27
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

belediging

‘Aanranding’ en opzettelijke belediging van de Koning, diens echtgenoot en de vermoedelijke troonopvolger of diens echtgenoot, vallen in het Wetboek van Strafrecht onder de misdrijven tegen de koninklijke waardigheid. Hetzelfde geldt voor het verspreiden van beledigend materiaal over deze personen. Zie ook > majesteitsschennis.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-27
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Belediging

Op het beledigen van ‘dienaren van de publieke zaak’ (voorheen ‘ambtenaren in functie’ geheten) staat in Nederland een hogere straf dan op het beledigen van de mensen wier zaak door hen gediend wordt. ‘Als je wilt weten wie ergens de macht heeft, hoef je alleen maar te kijken over wie je geen grapjes mag maken,’...

2024-02-27
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Belediging

het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam, b.v. door scheldwoorden of oorvijgen. In de regel volgt er pas bestraffing als de beledigde een klacht heeft ingediend.

2024-02-27
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

BELEDIGING

woord, houding of zinspeling met symbolische inhoud die door iemand beschouwd en gevoeld wordt als een belediging en een aantasting van zijn waarde. Naarmate een gebochelde het gevoel heeft dat zijn bochel zijn ‘gezicht’ bepaalt, d.w.z. hem minder doet zijn dan een ander en hem berooft van zijn menselijkheid, zijn mogelijkheden en aspir...

2024-02-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Belediging

s., bi-, mislediging.

2024-02-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Belediging

v. (-en), kwetsing, aanranding van iemands eer of goede naam: beledigingen ondergaan, verduren, verkroppen; aan allerlei beledigingen blootstaan; — (rechtst.) verzamelnaam voor de volgende misdrijven: smaad, smaadschrift, laster, eenvoudige belediging en lasterlijke aanklacht.

2024-02-27
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Belediging

is het begrip, waaronder het W.v.Str. in de 16de titel een aantal misdrijven samenvat, welke als gemeenschappelijk kenmerk hebben, dat zij het opzettelijk aanranden van iemands eergevoel of goede naam strafbaar stellen. Als verschillende vormen van belediging noemt de wet: smaad, smaadschrift, laster, lasterlijke aanklacht en eenvoudige belediging....

2024-02-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

belediging

v. beledigingen: iem. een belediging aandoen; een belediging van (of: voor) de goede smaak.

2024-02-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Belediging

v. (-en), kwetsing, aanranding van iemands eer of goede naam; uiting waarmee men iemand beledigt: beledigingen ondergaan; (rechtst.) verzamelnaam voor de volgende misdrijven: smaad, smaadschrift, laster, eenvoudige belediging en lasterlijke aanklacht. Burgerlijk recht. In Nederland regelt de wet in de artt. 1408—1416 BW de civielrechtelijke...