2019-11-22

Belastingontwijking

Een (rechts)handeling of samenstel van (rechts)handelingen met als oogmerk zo min mogelijk belasting te betalen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van verschillen in nationale wetgevingen, (in combinatie met) kwalificatieverschillen in verdragen, een andere wetsuitleg of mazen in de wet (al dan niet door toepassing van een andere wetsuitleg). Belastingontwijking wordt ten onrechte vaak in één adem genoemd met belastingontduiking. In het bijzonder onze media en overheidsinstanties gebruiken in...

2019-11-22

belastingontwijking

belastingontwijking - Zelfstandignaamwoord 1. het op legale wijze zo klein mogelijk maken van de hoeveelheid te betalen belasting Het moet afgelopen zijn met de voorlichting die Nederlandse bedrijven in het buitenland geven over constructies voor belastingontwijking Nederland helpt bedrijven in Griekenland met belastingontwijking Woordherkomst samenstelling van belasting en on...