Synoniemen van belastingontduiking

2019-11-16

belastingontduiking

het zich onttrekken aan zijn belastingverplichtingen; het ontduiken van de belastingen

2019-11-16

Belastingontduiking

Een strafbaar feit terzake van belastingen, inhoudende een opzettelijk handelen in strijd met de wet, waardoor te weinig belasting wordt geheven. Daaronder in het bijzonder het niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van aangifte. Belastingontduiking wordt ten onrechte vaak in één adem genoemd met belastingontwijking. In het bijzonder de media en overheidsinstanties gebruiken in hun berichtgevingen vaak (al dan niet met een specifiek oogmerk) de term belastingontduiking, daar waar belast...

2019-11-16

belastingontduiking

belastingontduiking - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) het op strafbare wijze zich onttrekken aan belastingbetaling De grootte van de belastingontduiking in Europa wordt geschat op 1000 miljard euro per jaar Woordherkomst samenstelling van belasting en ontduiking Synoniemen belastingfraude Verwante begrippen belastingontwijking, belastingontduiker

2019-11-16

belastingontduiking

v., poging door onjuiste aangiften, onjuiste boekingen en andere manipulaties geheel of ten dele te ontkomen aan de wettelijke plicht tot betaling van de van overheidswege vastgestelde bijdrage in de openbare geldmiddelen. Belastingontduiking, ook wel belastingfraude genoemd, is strafbaar. Dit is dus iets anders dan belastingontgaan, waarbij men door de wettelijk meest voordelige positie in te nemen tracht zo min mogelijk belasting te betalen. In Nederland en België is het geoorloofd de fiscaal...