Wat is de betekenis van Belangstelling?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

belangstelling

belangstelling - Zelfstandignaamwoord 1. bereidheid en verlangen aandacht aan iets te schenken Ik heb veel belangstelling voor literatuur. Als je nergens belangstelling voor hebt, heb je een grote kans dat je je gaat vervelen. Woordherkomst...

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

belangstelling

belangstelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-lang-stel-ling 1. aandacht voor iets of iemand ♢ er was geen belangstelling voor de schilderijen Zelfstandig naamwoord: be-lang-stel-ling de belangstelling...

Lees verder
1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

belangstelling

v., deelneming met de geest in iets dat wij aanschouwen of dat ons ter kennis gebracht wordt: met — iets aanhoren; blijken (bewijzen) van — ondervinden; zijn — tonen; in de — staan.

1965
2021-04-16
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

BELANGSTELLING

interesse. Er is sprake van een behoefte: voordat ik aan tafel ga, wordt mijn belangstelling gewekt door de keukengeuren; na de maaltijd laten deze geuren wanne . ze me tenminste niet tegenstaan me onverschillig.

1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Belangstelling

s., bilangstelling, niget binijing; — hebben voor, niget, nijs hawwe oan; metgadeslaan, (jins) niget sjen, hawwe oan.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Belangstelling

v., deelneming met het gemoed of de geest in iets dat wij aanschouwen of dat tot onze kennis gebracht -wordt: met belangstelling iets aanhoren; blijken (bewijzen) van belangstelling ondervinden; zijn belangstelling tonen.

1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Belangstelling

BELANGSTELLING, v. het belangstellen; deelneming met belangstelling iets aanhooren; blijken (bewijzen) van belangstelling ondervinden; zijne belangstelling toonen.