Wat is de betekenis van Bekkeneel — hersenpan — kruin — schedel?

1898
2021-09-26
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bekkeneel — hersenpan — kruin — schedel

Bekkeneel en hersenpan noemt men het beenig bekleedsel der hersenen. Schedel is het bovenste gedeelte van het hoofd. Van de voetzolen tot den schedel. Kruin is het bovenste gedeelte van den schedel (bij uitbreiding de top van andere voorwerpen: een boom, een berg). Een geschoren kruin.

Lees verder