Wat is de betekenis van bekering?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bekering

bekering - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) het (doen) overgaan van iemand tot een bepaald geloof Woordherkomst Naamwoord van handeling van bekeren met het achtervoegsel -ing.

Lees verder
2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bekering

bekering - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-ke-ring 1. een (ander) geloof gaan aanhangen ♢ de pater is verantwoordelijk voor de bekering van tientallen ongelovigen Zelfstandig naamwoord: be-ke-ring de bekering...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bekering

v. (-en), 1. algehele verandering van levensrichting; 2. het tot inkeer brengen : de bekering van zondaars; 3. het overgaan of doen overgaan tot een andere godsdienst, m.n. het christendom . PSYCHOLOGIE. Strikt genomen is er van bekering alleen dan sprake, als de verandering de basis van het persoonlijk leven treft. De plotselinge bekering bij...

Lees verder
1955
2022-07-04
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BEKERING

is een verandering van geesteshouding, inzonderheid vanuit de zonde tot een leven voor God. Omdat ieder mens zondig is, eisen Joannes de Doper en Jesus zelf bekering (Gr.: metanoia), daar het rijk Gods nabij is: Matth. 3 : 2 par.; 4 : 17 par.; zie ook Hand. 2 :38. Zij is een ommekeer die tot het heil voert en daarom niet mogelijk zonder Gods genade...

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bekering

s., bikearing, omsetting.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bekering

v. (-en), het tot inkeer komen of brengen : de bekering der zondaren; — het overgaan of doen overgaan tot een andere godsdienst, inz. tot het Christendom.

1947
2022-07-04
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Bekering

is de term voor een algehele verandering van levensrichting in religieuze zin. In het Oude Testament wordt die gebezigd in de betekenis van een „omkeer” van het volk Israël, dat, wanneer het Gods geboden ongehoorzaam is of andere góden dient, wordt vermaand af te laten van zijn boze weg en zich tot God te bekeren. Het woord,...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bekering

v. bekeringen (het bekeren: 1 het overgaan tot een andere godsdienst inz. tot een der vormen van het Christendom; 2 het tot inkeer komen of doen komen). 1. Vondels bekering, nl. tot het Katholicisme; Da Costa’s bekering nl. tot het Calvinisme; 2. bidden voor de bekering der zondaren.

Lees verder