Wat is de betekenis van behouden?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

behouden

behouden - Werkwoord 1. (ov) iets niet verliezen, handhaven, in stand houden Het Nederlands behield veel van de oorspronkelijke sterke werkwoorden van het Germaans''. 2. (ov) redden De chirurg heeft het been van de patiënt kunnen behouden. ...

2024-06-15
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

behouden

behouden - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-hou-den 1. zorgen dat het blijft ♢ zijn gevoel voor humor heeft hij behouden Onregelmatig werkwoord: be-hou-den ik behoud jij/u behoudt...

2024-06-15
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Behouden

v., bihâlde, biwarje.

2024-06-15
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Behouden

I. ww. (behield, heeft behouden), 1. bij zich houden, bewaren, niet verliezen of kwijtraken: de kinderen bij zich behouden, niet wegzenden; dit kind mocht hij behouden, het stierf niet na een zware ziekte; zijn vrienden behouden; zijn macht en invloed wist hij te behouden; — dat mag je behouden, behoef je niet af te geven; behoud dat voor u,...

2024-06-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

behouden

I. behield, h. behouden (1 bij zich houden, bewaren d. i. niet verliezen of kwijtraken, niet opgeven of laten varen; 2 overhouden na een zeker verlies; 3 ten slotte verkrijgen en blijvend houden; 4 behoeden, redden): 1. als herinnering iets behouden; iem. iets laten behouden; 2. toch had ik nog drie kinderen behouden; 3. de aanvankelijke snelheid b...

2024-06-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

behouden

I. (behield, heeft behouden) 1. bij zich houden : iemand iets laten -; zijn eer, macht, invloed -; behoud dat voor u, geef het niet aan een ander of vertel het niet verder. →: plaats, veld. Syn. bewaren. Tgst. afstaan, kwijtraken, verliezen. 2. overhouden na een zeker verlies : toch had ik nog drie kinderen -. 3. ten slotte verkrijgen : de ove...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Behouden

(behield, heeft behouden), 1. bij zich houden, bewaren, niet verliezen of kwijtraken: zijn macht en invloed wist hij te behouden; 2. niet opgeven, niet laten varen: de gewoonte van te liegen, enz., daarmee voortgaan; zijn plaats behouden, met inspanning blijven waar men zich bevindt; 3. tenslotte verkrijgen en blijven houden: de verkregen snelhei...