Synoniemen van behoorlijk

2019-12-13

behoorlijk

behoorlijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. flink, in hoge mate, aanzienlijk Dat is een behoorlijke klus. 2. net, fatsoenlijk Dat is een heel behoorlijke manier van doen. 3. redelijk, goed genoeg Hij heeft zijn opleiding behoorlijk snel gedaan. behoorlijk - Bijwoord 1. in redelijk grote mate Dat valt <...

2019-12-13

behoorlijk

behoorlijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: be-hoor-lijk 1. nogal groot ♢ het is nog een behoorlijk eind vliegen naar Amerika 2. met goede manieren, zoals het hoort ♢ dat gedrag van jou kan ik niet behoorlijk noemen 3. aardig, niet uitzonderlijk ♢ ik was behoorlijk moe...

2019-12-13

Behoorlijk

BEHOORLIJK, bn. bw. (-er, -st), zooals het behoort betamelijk dit is niet behoorlijk; — het is nu een behoorlijke tijd, passend: — hij kan zich niet behoorlijk gedragen; iem. behoorlijk op zijn nummer zetten, op afdoende wijze. BEHOORLIJKHEID, v. gepastheid.

2019-12-13

behoorlijk

bn. en bw. (-er, -st), 1. zoals het behoort, betamelijk: een — gedrag; gedraag je —; 2. vereist: met behoorlijke aandacht iets verrichten; 3. toonbaar, bruikbaar, om mee voor den dag te komen: die jas is nog heel —; vrij groot: hij heeft een kapitaal; als bw.: flink, in vrij hevige mate: het is — koud; iemand — op zijn nummer zetten, op af doende wijze.

2019-12-13

Behoorlijk

zie Betamelijk.