Wat is de betekenis van behoorlijk?

2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

behoorlijk

behoorlijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. flink, in hoge mate, aanzienlijk Dat is een behoorlijke klus. 2. net, fatsoenlijk Dat is een heel behoorlijke manier van doen. 3. redelijk, goed genoeg Hij heeft zijn opleiding ...

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

behoorlijk

behoorlijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: be-hoor-lijk 1. nogal groot ♢ het is nog een behoorlijk eind vliegen naar Amerika 2. met goede manieren, zoals het hoort ♢ dat gedrag van jou kan ik...

Lees verder
1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

behoorlijk

bn. en bw. (-er, -st), 1. zoals het behoort, betamelijk: een — gedrag; gedraag je —; 2. vereist: met behoorlijke aandacht iets verrichten; 3. toonbaar, bruikbaar, om mee voor den dag te komen: die jas is nog heel —; vrij groot: hij heeft een kapitaal; als bw.: flink, in vrij hevige mate: het is — koud; iemand — op zijn nummer zetten, op af doende w...

Lees verder
1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Behoorlijk

adj. & adv., bihoarlik, fatsoenlik; op -e wijze, mei skik.

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Behoorlijk

bn. bw. (-er, -st), 1. zoals het behoort, betamelijk: een behoorlijk gedrag; gedraag je behoorlijk; hij moet behoorlijk zijn plicht doen ; — het is nu een behoorlijke tijd, passend; 2. vereist: met behoorlijke aandacht iets verrichten; 3. toonbaar, bruikbaar, om mee voor den dag te komen : die jas is nog heel behoorlijk ; vrij groot: hij h...

Lees verder
1898
2021-06-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Behoorlijk

BEHOORLIJK, bn. bw. (-er, -st), zooals het behoort betamelijk dit is niet behoorlijk; — het is nu een behoorlijke tijd, passend: — hij kan zich niet behoorlijk gedragen; iem. behoorlijk op zijn nummer zetten, op afdoende wijze. BEHOORLIJKHEID, v. gepastheid.

Lees verder
1898
2021-06-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Behoorlijk

zie Betamelijk.