Wat is de betekenis van behaviorisme?

2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

behaviorisme

behaviorisme - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie) richting in de psychologie die zich uitsluitend bezighoudt met waarneembaar gedrag van mens en dier Woordherkomst afgeleid van het Engelse behaviour met het achtervoegsel -isme Synoniemen behaviourisme Verwante begrippen behavioristisch, behaviorist

Lees verder
2005
2023-02-08
Basisboek Effectief leren

Basisboek Effectief leren

Behaviorisme

Het aanleren van (leer)gedrag volgens straf en beloning.

1994
2023-02-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Behaviorisme

[Am.] (behaviourisme [Eng.]) richting in de psych. (grondlegger J.B. Watson, Am. psycholoog, 1878-1958), die ernaar streeft het gedrag (behavior) van mens en dier te verklaren uit de werkzaamheid van (vooral voorwaardelijke) reflexen.

1993
2023-02-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Behaviorisme

(behaviourisme) gedragspsychologie

1991
2023-02-08
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Behaviorisme

Een belangrijke stroming in de psychologie, waarvan een grote invloed is uitgegaan op het proces de psychologie te maken tot experimentele gedragswetenschap. Methodologisch wordt het gekenmerkt door de opvatting, dat slechts datgene als basismateriaal voor wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt wat in principe door meer dan één waarnemer obs...

Lees verder
1989
2023-02-08
Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Van leertheorie naar onderwijspraktijk

behaviorisme

Een richting in de psychologie waarbij uitsluitend de objectief observeerbare en de meetbare gedragingen, de reflexen en de fysiologische reacties als feiten worden erkend.

1974
2023-02-08
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

behaviorisme

(Am., behavior = gedrag), onderzoekingsmethode voor dierengedrag (met ratten en andere zoogdieren) over hun leervermogen. Voor onderzoek komt alleen in aanmerking datgene dat door meer dan een waarnemer geobserveerd kan worden. Er wordt getracht het gedrag te verklaren uit de werkzaamheid van vooral voorwaardelijke reflexen. Grondlegger is Watson.

Lees verder
1965
2023-02-08
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

BEHAVIORISME

afgeleid van het Engelse ‘behaviour’: gedrag→objectieve psychologie. Lange tijd beschouwde men de psychologie als de wetenschap van het→bewustzijn.

1948
2023-02-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

behaviorisme

o. psychologische richting, die de gedragslijn (behaviour) der mensen beschouwt als een wisselwerking tussen constitutie en organisatie v. h. organisme en zijn toevallige omgeving.

1947
2023-02-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Behaviorisme

study of behavior (letterlijk: gedrags- of gedragingsleer) is de naam voor één der overgangsvormen uit de psychologie* der 19de naar die der 20ste eeuw. Deze beweging begon in 1912, toen in Apr. in de Engelse Home University Library een deeltje verscheen van de hand van W. McDougall*, dat tot titel droeg Psychology, The study of Behav...

Lees verder
1937
2023-02-08
Pegasus

S. van Praag (1937)

behaviorisme

psychologische richting, vooral in Amerika, die de zielkundige reacties bestudeert van de mens op zijn omgeving.

1936
2023-02-08
Drs. P. Wijkema

Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Behaviorisme

zielkunde, die de gedragingen van den mens bestudeert, zooals deze reageert op het milieu, waarin hij leeft, uitgaande van de gedachte: „De mens is, zoals hij zich gedraagt” (gedachte van den Amerikaan Watson).