Wat is de betekenis van Begrooten — ramen — schatten — waardeeren?

2024-07-20
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Begrooten — ramen — schatten — waardeeren

Bij gissing bepalen. Ramen is onbepaalder dan begrooten. Men raamt uitgaven, wan¬neer men opgeeft, wat zij vermoedelijk kunnen, men begroot ze, wanneer men opgeeft, wat ze waarschijnlijk zullen beloopen. Over schatten en waardeeren zie onder Achten.