Wat is de betekenis van begrijpen?

2019
2022-01-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

begrijpen

begrijpen - Werkwoord 1. (ov) met het verstand vatten, snappen Hij begreep het pas na een lange uitleg. 2. omvatten, tot iets tellen, rekenen De onkosten zijn eronder (or erin) begrepen. 3. bevatten, inhouden Vijf is...

Lees verder
2018
2022-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

begrijpen

begrijpen - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-grij-pen 1. het kunnen volgen met je verstand ♢ ik begrijp niet waarom hij dat doet Algemene uitdrukkingen: 1. ik heb het niet op hem begrepen ...

Lees verder
2005
2022-01-22
Basisboek Effectief leren

Basisboek Effectief leren

Begrijpen

In eigen woorden de inhoud kunnen weergeven.

1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Begrijpen

(begreep, heeft begrepen), 1. met het verstand vatten: ik begrijp de hele zaak al, zie hoe de vork in de steel zit; ik begrijp er niets van, kan er niet uit wijs worden; dat is nogal te begrijpen, dat is zeer verklaarbaar; begrepen?!, toevoeging aan een nadrukkelijke verklaring, een gebod: dat laat je nu voortaan maar, begrepen?; dat kun je begrijp...

Lees verder
1952
2022-01-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Begrijpen

v., bigripe, (bi)fetsje, forstean, snappe, yn, foar it forstan hawwe, yn ’e mik hawwe; beginnen te —, yn, foar ’t forstan krije; iem. niet —, gjin forstan fan immen hawwe; iets niet kunnen —, earne net by kinne, earne neat út meitsje kinne; zonder nadere uitleg kunnen &mdash...

Lees verder
1950
2022-01-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Begrijpen

(begreep, heeft begrepen), 1. met het verstand vatten; de aard, betekenis, het gevolg van iets, het karakter enz. van iem. zich in de geest naar waarheid voorstellen: iets, zijn les begrijpen; — een som begrijpen, doorzien, weten hoe zij gemaakt moet worden: — ik begrijp de hele zaak, geschiedenis al, zie hoe de vor...

Lees verder
1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

begrijpen

begreep, h. begrepen (1 met het verstand vatten, doorzien; 2 bevatten, inhouden, dikwijls in de lijdende vorm): 1. een meetkundige stelling begrijpen; iemands bedoelingen begrijpen; 2. twaalf is zesmaal in 72 begrepen; de transportkosten zijn er onder begrepen; alles (er) in begrepen; nog: daar heeft hij het niet op begrepen, d. i. daar is hij een...

Lees verder
1926
2022-01-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Begrijpen

In de Heilige Schrift wordt „begrijpen”, waarvan de grondbeteekenis is „bevatten”, in tweeërlei zin gebruikt, n.l. stoffelijk en geestelijk. Stoffelijk begrijpen wordt b.v. gezegd van de gegoten zee in Salomo’s tempel (2 Kron. 4 : 5) „begrijpende vele bathen”, hebbende een inhoudsmaat van vele bathen;...

Lees verder
1898
2022-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Begrijpen

BEGRIJPEN, (begreep, heeft begrepen), iets, zijne les begrijpen, met het verstand vatten; — eene som begrijpen, doorzien, weten hoe zij gemaakt moet worden; — ik begrijp de heele zaak, geschiedenis al, weten hoe de vork aan den steel zit; — ik begrijp er niets van, kan er niet uit wijs worden, inz. uit iemands gedrag; — d...

Lees verder
1898
2022-01-22
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Begrijpen

zie Bevroeden.