2020-01-27

Begraafplaatsen in Huizen

De Oude Alg. begraafplaats (Pr. Bernhardplein 1) werd in 1828 in gebruik genomen en in 1895 aan de zuidzijde uitgebreid. De kleine aula dateert uit 1954. Aan de weg staat een (verplaatst) oorlogsmonument (1947, N.A. van der Kreek).De in 1952 aangelegde Nieuwe Alg. begraafplaats (Naarderstraat 68) heeft een uit die tijd daterende aula in de vorm van een rotonde met open zuilenomgang. Het blindeninstituut in Huizen ‘Elisabeth Kalis’ (Amersfoortsestraatweg 180), nu ‘Visio’...

2018-09-13

Huizen

HUIZEN, (huisde, heeft gehuisd), wonen : ergens huizen; met iemand huizen; zij huizen bij elkander; huisvesten, in de uitdr. iemand huizen en hoven, zie HOVEN; (w. g.) huis houden, te werk gaan: de Zweden hebben in die streken slecht gehuisd.

2019-03-13

Huizen

Huizen - rek. zie : Vaste Goederen.

2019-06-13

begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn terreinen waar stoffelijke resten van overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden. Te onderscheiden van kerkhof, een begraafplaats rond een kerk.

2019-06-08

huizen

huizen - Individuele wooneenheden die zijn bedoeld om door één huurder of gezin te worden bewoond. Kan ook verwijzen naar een gebouw bedoeld als woonverblijf voor mensen, echter voor een ander doel dan gewone bewoning; in dat geval gaat er meestal een bepaling aan 'huis' vooraf (bijvoorbeeld 'bejaardenhuis', 'armenhuis').

2020-01-02

Huizen

Dorp in het Gooi, ontstaan in de 10de eeuw en voor het eerst vermeld in 1382. Een zelfstandige parochie werd Huizen in 1409. Het Gooise esdorpkarakter is ten noorden en oosten van de Herv. kerk nog zichtbaar aan de kenmerkende schijnbaar willekeurig gesitueerde bebouwing op onregelmatig gevormde erven.Na de sluiting van de haven van Naarden (1685) werd voor Huizen de visserij van belang. In 1854 werd een eigen haven aangelegd naar plannen van B.P.B. van Diggelen. Bij die haven verrezen kleine vi...

2018-06-22

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen - Reeds in de Middeleeuwen werden de welgestelden in de kerken begraven, de minder gegoeden op de kerkhoven daaromheen en de zelfmoordenaars e.d. op het "ellendigenkerkhof", een afgeschoten hoekje van de begraafplaats om de kerk. Aan de doods-emblemen op het poortje van de Westerkerk* aan de Keizersgrachtzijde is nog te zien dat daar een kerkhof gelegen heeft. Ook de kloosterkapellen en de stille kloosterhoven waren voor het begraven de bij uitstek gezochte oorden. Hierin brachte...

2019-01-24

Huizen

Huizen - gem. in N.-Holland, in het Gooi, ten O. van Naarden, groot 1542 H.A., met 5800 inwoners. De bodem is heuvelachtig, o. a. de Tafelberg 32 M., de Sijsjesberg, de Huizeroog, enz. en bestaat uit zand, dat deels met heide en bosch is begroeid, deels als bouwland gebruikt wordt. De bewoners bestaan bovendien van visscherij, waarvoor in 1854 een haven is aangelegd. De gem. bevat het dorp H. en de landgoederen Oud-Bussum, NoordCrailoo en Zuid-Crailoo. Het dorp H., met 5000 inw., is door een tra...

2018-03-26

Huizen

Village in the Gooi, originated in the 10th century and first mentioned in 1382. An independent parish became Huizen in 1409. The Gooise esdorp character is north and east of the Herv. church still visible to the characteristic - apparently randomly situated - buildings on irregularly shaped buildings. After the closure of the port of Naarden (1685), the importance of fishing became important for Huizen. In 1854 a private harbor was built according to plans of B.P.B. van Diggelen. Small fisherme...

2018-07-30

Huizen

Het Huizer Klederdrachtmuseum bezit de grootste collectie vrouwenschorten in Nederland. Het zijn er welgeteld 270. Het museum is gespecialiseerd in de Huizer klederdracht van 1860 tot 1930. Het toont ook de bijbehorende accessoires, zoals kappen, polsmofjes en sieraden. Adres: Havenstraat 73-75.

2020-01-02

Begraafplaatsen in Enschede

Begraafplaatsen. In 1829 werden twee begraafplaatsen aangelegd. Ten noorden van de stad ontstond het zogeheten Boerenkerkhof (Deurningerstraat ong.) van de gemeente Lonneker. De sterk verwaarloosde begraafplaats heeft een ijzeren toegangshek geflankeerd door zandstenen pijlers met bollen. Voor de stadsbevolking werd aan de oostzijde de Oude Alg. begraafplaats (Espoortstraat ong.) aangelegd. De verstilde begraafplaats heeft robuuste piramidevormige zandstenen toegangspijlers en graven van divers...

2017-10-17

begraafplaatsen

begraafplaatsen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord begraafplaats

2017-12-04

huizen

huizen - Werkwoord 1. (inerg) wonen, aanwezig zijn Het zat eruit alsof er al enige tijd in deze kamer werd gehuisd. 2. (ov) een verblijfplaats verschaffen Het geschut werd gehuisd in een nieuw, versterkt betonnen emplacement. huizen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord huis Synoniemen resideren gevestigd zijn

2017-11-14

huizen

huizen - regelmatig werkwoord uitspraak: hui-zen 1. er je woning hebben ♢ zij huist tegenwoordig in de binnenstad Regelmatig werkwoord: hui-zen ik huis jij/u huist hij/zij huist wij/zij/jullie huizen ik/jij/u/hij/zij huisde

 • 2020-01-02

  Begraafplaatsen in Dordrecht

  Begraafplaatsen. In 1828 werd naar ontwerp van J. Smits op het voorm. landgoed Blauwhuis de omgrachte Alg. begraafplaats ‘Essenhof’ (Nassauweg 200) aangelegd. Het huidige ingangshek met brug dateert uit 1829. Het ingangshek aan de Dubbeldamseweg-Zuid behoorde vermoedelijk evenals de vijverpartij en de eenlaags dienstwoning (circa 1800) tot het landgoed. De begraafplaats is uitgebreid in 1937.De voorm. aula (1938-'39) is ontworpen door A.J. Argelo in laat-expressionistische stij...

  2020-01-02

  Begraafplaatsen in Leiden

  Begraafplaatsen. In 1810 werd door C. Mulder een plan gemaakt voor een begraafplaats voor welgestelden op het Nieuwe Bolwerk aan de Groenesteeg. De eerste begrafenissen vonden in 1813 plaats. Pas na 1827 maakte stadsarchitect S. van der Paauw een officieel plan van aanleg voor de Alg. begraafplaats Groenesteeg (Groenesteeg 126). De door hem ontworpen wit gepleisterde aula (1828) werd in 1859 in eclectische stijl verbouwd en met een etage verhoogd naar plannen van J.C. Rijk. Ernaast staat een i...

  2020-01-02

  Begraafplaatsen in Oldenmarkt

  Begraafplaatsen. De Alg. begraafplaats (Kon. Julianaweg 50) aangelegd in 1869 ten zuidoosten van het dorp heeft een gepleisterd kruisvormig kapelletje met dakruiter. De R.K. begraafplaats (Dal 5), aan de oostzijde van het dorp, is aangelegd in 1870. Het neogotische baarhuisje met dakruiter en een nis met kruisbeeld kwam in 1874 tot stand naar ontwerp van J. Bult.

  2020-01-02

  Begraafplaatsen in Alkmaar

  In de Alkmaarderhout liggen drie begraafplaatsen. De in 1747 in gebruik genomen Isr. begraafplaats (Westerweg 107) bezit een in jugendstil-vormen ontworpen smeedijzeren toegangshek (1902, C.J. Ooms) en een metaarhuis (1923) naar plannen van P.N. Leguit. In 1829 werd op het toenmalige exercitieveld de Alg. begraafplaats (Westerweg 250) aangelegd in landschapsstijl naar plannen van J.D. Zocher jr. en stadsbouwmeester W. Hamer. Kenmerkend is de slingerende waterpartij met kneppelbruggen. Het poort...

  2020-01-02

  Begraafplaatsen in Kuinre

  Begraafplaatsen. Aan de noordzijde van de stadskern bevinden zich twee fraai aan de Slijkenburgerdijk gelegen begraafplaatsen. Beide zijn in 1889 aangelegd op dijkhoogte, waardoor ze boven het omringende land uitsteken. Ze zijn onderling gescheiden door een sloot en worden als geheel eveneens omringd door een sloot. De Alg. begraafplaats, heeft een eenvoudig, gepleisterd baarhuisje uit 1889. Op de naastgelegen R.K. begraafplaats staat een kleine, in neogotische vormen opgetrokken kruisvormige k...

  2020-01-02

  Begraafplaatsen in Meerssen

  Begraafplaatsen. De R.K. begraafplaats (tegenover Past. Creftenstraat 4) werd rond 1880 in gebruik genomen. In het midden staat een hardstenen neoclassicistische grafkapel met het opschrift ‘Begraafplaats van Aubel’, uitgevoerd rond 1920 door de beeldhouwer Thys van de Luikse firma Robermont. De in 1898 opgetrokken neoclassicistische hardstenen grafkapel voor de familie Brouwers is vervaardigd door E. Salu uit Brussel. De familie Kleuters-Janssen liet rond 1910 een open grafkapel m...