Synoniemen van Begin

2019-10-16

Begin

In den beginne, in het begin, de eerste woorden van Genesis. Formulering die vooral wordt toegepast op iets dat een lange of onbekende geschiedenis heeft. ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde’. Dit welbekende bijbelvers waarmee Genesis en daarmee de hele bijbel opent, heeft ook in de NBG-vertaling (1951) de eerste woorden in de oude verbogen vorm behouden, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Canisiusvertaling (1929-1939), de Willibrordvertaling (1981) en de NBV, die met in he...

2019-10-16

begin

begin - Zelfstandignaamwoord 1. het eerste deel, het op gang komen In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. In het begin was ze verlegen maar toen ze zich eenmaal thuis voelde werd ze brutaal. 2. (waterstaat) de oudste plekken in een oudlandpolder van waaruit het inpolde...

2019-10-16

begin

begin - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-gin 1. wat het eerst gebeurt, wat je het eerst doet ♢ het begin van dit boek is prachtig, het einde valt tegen. 1. een goed begin is het halve werk [als je ergens goed mee begint, is de rest niet moeilijk meer] Algemene uitdrukkingen: 1. begin mei

2019-10-16

Begin

BEGIN, o. aanvang in den beginne schiep God Hemel en Aarde; in den beginne verdient hij twee gulden, in den eersten tijd; tegen het begin; van den beginne aan; — alle begin heeft een einde, aan alles komt een einde; — alle begin is moeilijk, in den beginne heeft men vaak met moeilijkheden te kampen, (ook) alles eischt overleg; — een goed begin is het halve werk, wat te voren flink overdacht of aangepakt is, vordert gemakkelijk; — een goed begin, een gunstig voorteeken; (ook) de eerste wi...

2019-10-16

Begin

Begin - o. (g. mv.), 1. het allereerste deel van iets, aanvang: een — met iets maken, beginnen; (ook) voorbereidende maatregelen nemen; van het — aan of af; alle — heeft een einde, aan alles komt een einde; dat is een — zonder einde, daarvan is het einde niet te overzien; (ook) dat keert telkens terug: ik zie wel een —, maar geen einde; alle — is moeilijk, aanvankelijk heeft men vaak met moeilijkheden te kampen, (ook) alles eist overleg; een goed — is het halve werk, wat flink en m...

2019-10-16

Begin

zie Aanbegin.