Wat is de betekenis van begerig?

2023-09-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

begerig

begerig - Bijvoeglijk naamwoord 1. vol verlanging iets te verkrijgen waar men vaak geen recht op heeft Zij wierpen begerige blikken op het vele geld dat over de toonbank ging. 2. schade veroorzakend verlangen Hij was zo begerig naar de nieuwste computer dat hij...

2023-09-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

begerig

begerig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: be-ge-rig 1. waar je veel zin in hebt ♢ met begerige blik keek zij naar de moorkoppen 2. wat je graag wilt hebben ♢ Jayden is erg begerig naar geld...

Direct toegang tot alle 7 resultaten over begerig?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Begerig

adj. & adv., bigearich, bigearlik, happich, graech, longerich; — naar, slij nei, sljocht nei, om, op, gleon op, hjit op; — zijn, in great each hawwe, leafst de midden en de beide einen hawwe wolle.

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Begerig

bn. (-er, -st), 1. sterk verlangend: ik ben begerig te horen: hij is zeer begerig naar roem; 2. verlangend te bezitten, inz. veel: begerige blikken; wat ben je weer begerig! inhalig, wat wil je weer veel nemen! je mag niet zo begerig zijn.

2023-09-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

begerig

bn. (1 sterk verlangend; 2 begeerte, verlangen uitdrukkend; 3 Z.-N. hebzuchtig): 1. begerig naar invloed; begerig zijn om iets te weten; 2. met een begerig oog; 3. Z.-N. een begerige vent.

2023-09-27
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

begerig

bn. en bw. (-er, -st) 1. gretig verlangend : naar invloed; (om) iets te zien. 2. begeerte uitdrukkend : met -e blikken. Syn. gierig, hebzuchtig, inhalig, karig, schraapzuchtig, schriel. Tgst.mild. begerigheid v.

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Begerig

bn. (-er, -st), 1. sterk verlangend: ik ben begerig te horen; hij is zeer begerig naar roem; 2. verlangend te bezitten, m.n. veel: wat ben je weer begerig, inhalig, wat wil je weer veel nemen!; je mag niet zo begerig zijn; 3. verlangen uitdrukkend: begerige blikken; met een begerig oog iets volgen.