Wat is de betekenis van Begeerte — begeerlijkheid — dorst — last — geneigdheid — neiging — verlangen — wensch — trek — zucht?

1898
2022-01-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Begeerte — begeerlijkheid — dorst — last — geneigdheid — neiging — verlangen — wensch — trek — zucht

Over wensch, verlangen, begeerte en dorst substantiva bij de hiervoor genoemde werk¬woorden behoorende, zie het voorgaande. Lust is eene begeerte, door welker verwezenlijking onze zinnen aangenaam worden aangedaan; zij veronderstelt het vooruitzicht van genot. Zucht is eene sterke, aanhoudende begeerte, waaraan eigenlijk iets ziekelijks eigen...

Lees verder